Nota biograficzna

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Odbył etatową aplikację sądową zwieńczoną egzaminem sędziowskim w 1984 r. w Lublinie, a następnie do roku 1986 pełnił obowiązki sędziego jako asesor sądowy w sądach rejonowych w Międzyrzeczu Wielkopolskim, Tarnobrzegu i Stalowej Woli. W dalszej kolejności odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Rzeszowie, zaś po zdaniu egzaminu adwokackiego, w dniu 22 czerwca 1989 r. został wpisany na Listę Adwokatów. Od tego czasu wykonuje praktykę adwokata, początkowo w Zespole Adwokackim Nr 1 w Stalowej Woli, a później od 1991 r. we własnej kancelarii. Pełnił także funkcje członka rad nadzorczych, był wizytatorem, sędzią sądu dyscyplinarnego, zastępcą rzecznika dyscyplinarnego ORA, a także członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.

dyplom